Walsen

Metaal walsen is een techniek die we vooral gebruiken om profielen te maken onder meer bij de productie van leuningen en spiltrappen. We berekenen welke lengte metaalplaat er nodig is, knippen de plaat en passen dan de walstechniek toe. Op zich kunnen we zelfs spreken van twee technieken: profielwalsen en plaatwalsen.

Profielwalsen
Profielwalsen is handig voor het in de gewenste vorm buigen van T&L-profielen, plat staal, rond en vierkant staal. Deze techniek gebruiken we onder meer voor het maken van leuningen voor een spiltrap.

Plaatwalsen
Bij plaatwalsen vormen we platen door middel van 3 walsrollen tot de gewenste vorm. Deze techniek gebruiken we bijvoorbeeld bij het maken van schouwkappen.

Afbeeldingen